/Udhëtim nëpër Kishat e Shqipërisë – Kisha e Shën Thanasit, Karavasta, Myzeqe

Udhëtim nëpër Kishat e Shqipërisë – Kisha e Shën Thanasit, Karavasta, Myzeqe

UDHËTIM NËPËR KISHAT E SHQIPËRISË KISHA E SHËN ATHANASIT, KARAVASTA – MYZEQE. PRODHIM I RADIO NGJALLJA. SHKURT 2023 ME HISTORIANIN ILIRJANIN GJIKA VIDEO DHE MONTAZH: ANASTAS MOÇI PAMJE ME DRON: ALEKSANDËR DIMROÇI