/Udhëtim në rrugët e Kalasë në Berat me studiuesin z. Arjan Prifti! Kishat Pas Bizantine në Shqipëri!

Udhëtim në rrugët e Kalasë në Berat me studiuesin z. Arjan Prifti! Kishat Pas Bizantine në Shqipëri!

Udhëtim në rrugët e Kalasë në Berat me studiuesin z. Arjan Prifti! Kishat Pas Bizantine në Shqipëri!
NGA: ARDI ZIU
Audio&Video: Jorgo Kobuzi, Berat 20 Janar 2022