/Turizmi fetar si një mjet për zhvillimin e vazhdueshëm në Shqipërinë e Jugut – Dr. Laura Shumka

Turizmi fetar si një mjet për zhvillimin e vazhdueshëm në Shqipërinë e Jugut – Dr. Laura Shumka

JAVA E TURIZMIT RELIGJIOZ KOLEGJI UNIVERSITAR LOGOS Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës i KU “LOGOS” Turizmi fetar si një mjet për zhvillimin e vazhdueshëm dhe qëndrueshmërinë sociale në Shqipërinë e Jugut – Dr. Laura Shumka, Albanian University 22 Shkurt 2023