/Triodi, Lutja dhe Përgatitja Shpirtërore – Motër Paisia Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës Referat i mbajtur me besimtarë Orthodhoksë

Triodi, Lutja dhe Përgatitja Shpirtërore – Motër Paisia Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës Referat i mbajtur me besimtarë Orthodhoksë