/Traditat festive të të Kremteve Orthodhokse në Polenën e Korçës SHERBESA E KLERIKEVE TE KISHES ORTHODHOKSE me Atë Ilia Kotnani dhe Atë Ilia Kotmilo (pjesa e tretë)

Traditat festive të të Kremteve Orthodhokse në Polenën e Korçës SHERBESA E KLERIKEVE TE KISHES ORTHODHOKSE me Atë Ilia Kotnani dhe Atë Ilia Kotmilo (pjesa e tretë)