/“Ti vendosim prioritetet në vendin e tyre dhe t’i japim Zotit përherë vendin e parë. Dhe zërit të Zotit: ‘Eja pas meje, bëj vullnetin Tim’ duhet të jetë përherë prioritet për secilin nga ne” Hirësi Andoni, Mitropoliti i Elbasanit në predikimin e tij, Kisha e Shën Nikollës 04.07.2021

“Ti vendosim prioritetet në vendin e tyre dhe t’i japim Zotit përherë vendin e parë. Dhe zërit të Zotit: ‘Eja pas meje, bëj vullnetin Tim’ duhet të jetë përherë prioritet për secilin nga ne” Hirësi Andoni, Mitropoliti i Elbasanit në predikimin e tij, Kisha e Shën Nikollës 04.07.2021