/Theofania – Bekimi i Ujit – Fier

Theofania – Bekimi i Ujit – Fier

Periudha e 12 diteshit festiv kulmon me te kremten e Theofanise, shfaqjes se Perendise Triadik dhe bekimin e ujerave, njekohesisht gjithe krijeses. Me solemnitet dhe madheshti u festua dita e Ujit te Bekuar ne Kishen e shen Gjergjit ne Fier, ne prani te shume besimtareve. Pas sherbesave te Mengjesores, Liturgjise Hyjnore, bekimit te Ujit, ankandit te ikonave u hodh kryqi ne shatervanin e qytetit nga Mitropoliti i Apollonise dhe Fierit, Hiresia e Tij, Imzot Nikolla, i cili u kap nga i riu, Angjelo Davidhi.
Duke mbushur Uje te Bekuar, besimtaret uronin njeri-tjetrin, sa me shume bekime dhe Viti i Ri qofte i mbare dhe plot hir!