/“Të përpiqemi për vendin tonë me gjithçka që mundemi, sepse duke u përpjekur për vendin tonë, padyshim se ne më tepër ndihmojmë veten…”Intervista e ditës në Radio “Ngjallja” me Mitropolitin e Korçës, Hirësi Joani mbi kuptimin e atdhedashurisë dhe kuptimin e Shërbesës së Dhoksologjisë të flamurit Intervistoi: Aleksandër DimroçiKorçë, 28 Nëntor 2021

“Të përpiqemi për vendin tonë me gjithçka që mundemi, sepse duke u përpjekur për vendin tonë, padyshim se ne më tepër ndihmojmë veten…”Intervista e ditës në Radio “Ngjallja” me Mitropolitin e Korçës, Hirësi Joani mbi kuptimin e atdhedashurisë dhe kuptimin e Shërbesës së Dhoksologjisë të flamurit Intervistoi: Aleksandër DimroçiKorçë, 28 Nëntor 2021