/“Të pastrojmë grazhdin e zemrave tona që të presim Lindjen e Krishtit foshnje” Dr. Nathan Hoppe

“Të pastrojmë grazhdin e zemrave tona që të presim Lindjen e Krishtit foshnje” Dr. Nathan Hoppe

“Të pastrojmë grazhdin e zemrave tona që të presim Lindjen e Krishtit foshnje” Referat i mbajtur nga Dr. Nathan Hoppe me të rinjtë orthodhoks të Tiranës 15/Dhjetor/2022 Prodhim i Radio “Ngjallja”