/“Të largojmë frikën nga zemrat tona me anë të besimit te Krishti” – Miron Cako

“Të largojmë frikën nga zemrat tona me anë të besimit te Krishti” – Miron Cako

“Të largojmë frikën nga zemrat tona me anë të besimit te Krishti” Referat i mbajtur nga z.Miron Cako, Përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës 29/09/2022