/Të Krishterët e parë, shembull ideal për imitim – Aleksandër Dimroçi

Të Krishterët e parë, shembull ideal për imitim – Aleksandër Dimroçi