/Të gjithë jemi thirrur për të ndryshuar – Mesazhi i Krishtlindjes 2021 – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Të gjithë jemi thirrur për të ndryshuar – Mesazhi i Krishtlindjes 2021 – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani