/Tani të gjitha u mbushën me dritë

Tani të gjitha u mbushën me dritë