/“Tani të gjitha u mbushën me Dritë” Mesazhi për Pashkë Viti 1995 – Kryepiskopi Anastas “Dritë….Më shumë Dritë Paskale” Lexoi: Julia Pjetri

“Tani të gjitha u mbushën me Dritë” Mesazhi për Pashkë Viti 1995 – Kryepiskopi Anastas “Dritë….Më shumë Dritë Paskale” Lexoi: Julia Pjetri