/Stereotipimi gjinor, kulti i individit, ceremonitë kombëtare në arsimin parashkollor – Shqipëri

Stereotipimi gjinor, kulti i individit, ceremonitë kombëtare në arsimin parashkollor – Shqipëri

SIMPOZIUM SHKENCOR në KU LOGOS “Sfida dhe problematika në edukim” organizuar nga Kolegji Universitar “Logos”, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Komunikimit Gjuhësor Departamenti i Pedagogji-Psikologjisë Referues: Prof. Asoc. Konstantinos GIAKOUMIS me temën “Stereotipimi gjinor, kulti i individit dhe ceremonitë kombëtare në arsimin parashkollor në Shqipëri”