/STANCA E KATËRT E PËRSHËNDOSHJEVE TE HYJLINDËSES

STANCA E KATËRT E PËRSHËNDOSHJEVE TE HYJLINDËSES

Stanca e katërt e himnit u celebrua në kishën e Profetit Ilia në kodrat e qytetit

Shërbesa e Përshëndoshjeve të Shën Marisë në pesë të premtet e Kreshmës së Madhe celebrohet në pesë kisha të ndryshme në qytetin e Korçës.

Besimtarët, mbushën kishën duke i drejtuar së Tërëshenjtës himne të sigurtë në mbështetjen e saj sepse ajo është Nëna e Zotit.