/Speciale e ditës – Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari, Përgatiti: Dhjakon Kristo

Speciale e ditës – Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari, Përgatiti: Dhjakon Kristo

Speciale e ditës – Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari Përgatiti: Dhjakon Kristo Kisha e “Ungjillëzimit” në Tiranë 25 Mars 2023 Video: Jorgo Kobuzi