/Speciale e ditës – Përgatitur nga Dhjakon Kristo Kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses Mari

Speciale e ditës – Përgatitur nga Dhjakon Kristo Kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses Mari

Speciale e ditës – Përgatitur nga Dhjakon Kristo Kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses Mari Manastiri i Hirshëm i “Shën Vlashit”, Durrës Prodhim i Radio “Ngjallja” , 15 Gusht 2022,  Audio&Video: Jorgo Kobuzi