/Speciale e ditës – Mbi të Kremten e “Shën Nikollës”

Speciale e ditës – Mbi të Kremten e “Shën Nikollës”

Speciale e ditës – Mbi të Kremten e “Shën Nikollës” Përgatiti: Dhjakon Kristo Kisha e “Shën Nikollës”, Kavajë

Audio&Video: Jorgo Kobuzi 06 Dhjetor 2022