/Speciale e ditës – Lindja e Hyjlindëses Mari – Përgatiti Dhjakon Kristo, 08 Shtator 2022

Speciale e ditës – Lindja e Hyjlindëses Mari – Përgatiti Dhjakon Kristo, 08 Shtator 2022

Speciale e ditës – Lindja e Hyjlindëses Mari –  Përgatiti Dhjakon Kristo – Manastiri i Ardenicës “Lindja e Hyjlindëses Mari” 08 Shtator 2022  – Audio & Video: Jorgo Kobuzi & Anastas Moçi, Prodhim i Radio “Ngjallja”