/Si të lutemi? Kushtet dhe praktikat e lutjes. Predikim – E Diela X e Mattheut, Atë Harallamb Gjoka

Si të lutemi? Kushtet dhe praktikat e lutjes. Predikim – E Diela X e Mattheut, Atë Harallamb Gjoka