/Si ta kapërcejmë frikën me anë të besimit tek Zoti Jisu Krisht – Atë Grigor Pelushi

Si ta kapërcejmë frikën me anë të besimit tek Zoti Jisu Krisht – Atë Grigor Pelushi