/Si po ndikon teknologjia në zhvillimin shpirtëror të njeriut? – Nga: Atë Harallamb Gjoka

Si po ndikon teknologjia në zhvillimin shpirtëror të njeriut? – Nga: Atë Harallamb Gjoka

“Si po ndikon teknologjia në zhvillimin shpirtëror të njeriut?”, nga: Atë Harallamb Gjoka -Salla e Rinisë pranë Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë