/SI MUND TA PËRDORIM TEKNOLOGJINË PËR TË PËRHAPUR FJALËN E PERËNDISË? Nga John Meddox

SI MUND TA PËRDORIM TEKNOLOGJINË PËR TË PËRHAPUR FJALËN E PERËNDISË? Nga John Meddox

SI MUND TA PËRDORIM TEKNOLOGJINË PËR TË PËRHAPUR FJALËN E PERËNDISË?

NGA JOHN MADDEX THEMELUESI I ANCIENT FAITH RADIO – CHESTERTON USA