/“Shprehja e Fjalës Poetike në Artin Psaltik”, Prof.Assoc.Emmanuel Giannopoulos

“Shprehja e Fjalës Poetike në Artin Psaltik”, Prof.Assoc.Emmanuel Giannopoulos