/Shpjegimi i Lutjes së Shën Efrem Sirianit “Zot dhe Mjeshtër i Jetës sime….” Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Shpjegimi i Lutjes së Shën Efrem Sirianit “Zot dhe Mjeshtër i Jetës sime….” Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani