/SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – PERËNDIA SI KRIJUES I TË GJITHAVE, PJESA E IV I FTUAR: ATË GRIGOR PELUSHI INTERVISTOI: NIKOLLA BARKAJ 5 MARS 2021

SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – PERËNDIA SI KRIJUES I TË GJITHAVE, PJESA E IV I FTUAR: ATË GRIGOR PELUSHI INTERVISTOI: NIKOLLA BARKAJ 5 MARS 2021