/Shkolla e Mesme Kishtare Jopublike “Kryqi i Nderuar” Gjirokastër

Shkolla e Mesme Kishtare Jopublike “Kryqi i Nderuar” Gjirokastër

Sot 29.6.2022 Mitropoliti i Gjirokastrës hirësia e tij imzot Dhimitri meshoi në fshatin Mesopotam në Kishën që mban emrin e dy korifejve të krishterimit Apostull Petro dhe Pavlit. Kisha ndodhet brenda oborit të kolegjit “Fryma e Dashurisë”.
Një ngjarje tjetër me rëndësi të veçantë për Kishën tonë është edhe j
hirotonisja në dhiakon i Grigor Papasavas. Hirësia në fjalët e tija që ia drejtoi dhiakonit të ri, theksoi rëndësinë e të qenit klerik dhe në veçanti në një kishë hierapostolike sikundër është e jona.