/SHËRIMI I TË VERBRIT – MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI E DIELA E TË VERBRIT – JOANI 9:1-38 KISHA E “SHËN ATHANASIT” ELBASAN 06 QERSHOR 2021

SHËRIMI I TË VERBRIT – MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI E DIELA E TË VERBRIT – JOANI 9:1-38 KISHA E “SHËN ATHANASIT” ELBASAN 06 QERSHOR 2021