/SHËRBESA E PASDARKËS SË MADHE QË KRYHET GJATË PERIUDHËS SË KRESHMËS SË MADHE – KORI I KATEDRALES “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË

SHËRBESA E PASDARKËS SË MADHE QË KRYHET GJATË PERIUDHËS SË KRESHMËS SË MADHE – KORI I KATEDRALES “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË