/Shërbesa e Paraklisit të Shenjtë (Lutje drejtuar të Tërëshenjtës Mari) – Atë Ilia Mazniku Psal: Kori Bizantin i Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë nën drejtimin e z. Theodhor Peci

Shërbesa e Paraklisit të Shenjtë (Lutje drejtuar të Tërëshenjtës Mari) – Atë Ilia Mazniku Psal: Kori Bizantin i Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë nën drejtimin e z. Theodhor Peci