/SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS SONË Emisioni radiofonik “Shërbesa e klerikëve të Kishës sonë” me autor Atë Grigor Pelushi, me një format televiziv në intervistë me Klerikun e Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë dhe kujdestarin e Mensës “Shërbimi i Dashurisë” i Kryepiskopatës së Hirshme, Atë Nikolla Kodheli

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS SONË Emisioni radiofonik “Shërbesa e klerikëve të Kishës sonë” me autor Atë Grigor Pelushi, me një format televiziv në intervistë me Klerikun e Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë dhe kujdestarin e Mensës “Shërbimi i Dashurisë” i Kryepiskopatës së Hirshme, Atë Nikolla Kodheli