/SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS SONË – ATË JOAN QAKO SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS SONË Emisioni radiofonik “Shërbesa e klerikëve të Kishës sonë” me autor Atë Grigor Pelushi, vjen me një format televiziv në intervistë me protosingjelin e Mitropolisë së Beratit, Atë Joan Qako, shoqëruar më pamje nga kishat e famshme të Beratit PRODHIM I RADIO NGJALLJA realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi dron: Kejdi Uruçi Muzika e introve: psal Theodhor Peci Berat 03.09.2020

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS SONË – ATË JOAN QAKO SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS SONË Emisioni radiofonik “Shërbesa e klerikëve të Kishës sonë” me autor Atë Grigor Pelushi, vjen me një format televiziv në intervistë me protosingjelin e Mitropolisë së Beratit, Atë Joan Qako, shoqëruar më pamje nga kishat e famshme të Beratit PRODHIM I RADIO NGJALLJA realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi dron: Kejdi Uruçi Muzika e introve: psal Theodhor Peci Berat 03.09.2020