/Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – Atë Aleksandër Lushi Kisha e “Shën Dhimitrit” Shtërmen Shkurt 2021 Muzika hapje e mbyllje e emisionit: Priftëresha Sevastiani Qako Muzika sfond: Shkëlzen Doli Atë Aleksandri prej afro tre dekadash shërben në Kishën tonë Ortodokse si klerik i saj. Ai është ndër klerikët e parë të dorëzuar në gradën klerikale nga Kryepiskopi ynë. Atë Aleksandri vjen nga një familje priftërore, edhe babai i tij shërbente si klerik deri në vitin 1967.

Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – Atë Aleksandër Lushi Kisha e “Shën Dhimitrit” Shtërmen Shkurt 2021 Muzika hapje e mbyllje e emisionit: Priftëresha Sevastiani Qako Muzika sfond: Shkëlzen Doli Atë Aleksandri prej afro tre dekadash shërben në Kishën tonë Ortodokse si klerik i saj. Ai është ndër klerikët e parë të dorëzuar në gradën klerikale nga Kryepiskopi ynë. Atë Aleksandri vjen nga një familje priftërore, edhe babai i tij shërbente si klerik deri në vitin 1967.