/Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Mihal Prifti Kisha e “Shën Sotirit” Gramsh – Mitropolia e Shenjtë e Elbasanit

Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Mihal Prifti Kisha e “Shën Sotirit” Gramsh – Mitropolia e Shenjtë e Elbasanit