/SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE nga Atë Grigor Pelushi me Atë Sokrat Lako, prift në Manastirin “Fjetja e Hyjlindëses” në Apolloni, audio dhe video Aleksandër Dimroçi

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE nga Atë Grigor Pelushi me Atë Sokrat Lako, prift në Manastirin “Fjetja e Hyjlindëses” në Apolloni, audio dhe video Aleksandër Dimroçi