/SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE me autor Atë Grigor Pelushi, me një format televiziv në intervistë me Klerikun e Kishës së Shën Athanasit në Selenicë, Atë Spiro Bulika. PRODHIM I RADIO NGJALLJA realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi Muzika e introve: psal Theodhor Peci Tiranë, TETOR 2020

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE me autor Atë Grigor Pelushi, me një format televiziv në intervistë me Klerikun e Kishës së Shën Athanasit në Selenicë, Atë Spiro Bulika. PRODHIM I RADIO NGJALLJA realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi Muzika e introve: psal Theodhor Peci Tiranë, TETOR 2020