/SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE me Atë Ilia Kotnani. Dëshmi interesante të pa publikuara më parë, me ngjarje dhe personazhe klerikë dhe laik, të cilët pohuan besimin tek Zoti Jisu Krisht, disa prej të cilëve u persekutuan nga regjimi komunist, midis viteve 1967-1990. Emision nga Atë Grigor Pelushi, audio&video: Aleksandër Dimroçi Korçë, 27 Tetor 2021

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE me Atë Ilia Kotnani. Dëshmi interesante të pa publikuara më parë, me ngjarje dhe personazhe klerikë dhe laik, të cilët pohuan besimin tek Zoti Jisu Krisht, disa prej të cilëve u persekutuan nga regjimi komunist, midis viteve 1967-1990. Emision nga Atë Grigor Pelushi, audio&video: Aleksandër Dimroçi Korçë, 27 Tetor 2021