/SHERBESA E KLERIKEVE TE KISHES ORTHODHOKSE me Atë Ilia Kotmilo prift famulltar i Kishës “Metamorfoza e Zotit Krisht”- Polenë Emision nga Atë Grigor Pelushi

SHERBESA E KLERIKEVE TE KISHES ORTHODHOKSE me Atë Ilia Kotmilo prift famulltar i Kishës “Metamorfoza e Zotit Krisht”- Polenë Emision nga Atë Grigor Pelushi