/Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse me Atë Gori Ndreko në fshatin me tradita të hershme Orthodhokse – Bubullimë, Lushnje Mitropolia e Hirshme e Beratit

Shërbesa e Klerikëve të Kishës Orthodhokse me Atë Gori Ndreko në fshatin me tradita të hershme Orthodhokse – Bubullimë, Lushnje Mitropolia e Hirshme e Beratit