/SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE me Atë Aleks Themelko në kishën e Kryeëngjëllit Mikael, Pustec – Prespë (pjesa e dytë)

SHËRBESA E KLERIKËVE TË KISHËS ORTHODHOKSE me Atë Aleks Themelko në kishën e Kryeëngjëllit Mikael, Pustec – Prespë (pjesa e dytë)