/“Shërbesa e Klerikëve tanë” Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës At Vasil Thomollari

“Shërbesa e Klerikëve tanë” Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës At Vasil Thomollari