/Shërbesa e Klerikëve Tanë – Atë Spiro Kostoli, Kisha Katedrale e “Apostull Pavlit dhe Shën Astit” Durrës

Shërbesa e Klerikëve Tanë – Atë Spiro Kostoli, Kisha Katedrale e “Apostull Pavlit dhe Shën Astit” Durrës