/Shërbesa e Klerikëve tanë – Atë Petro Thanasi, Kisha e “Shën Nikollës” Kavajë

Shërbesa e Klerikëve tanë – Atë Petro Thanasi, Kisha e “Shën Nikollës” Kavajë