/Shërbesa e Klerikëve Tanë Atë Kristaq Subashi Kisha e “Shën Spiridhonit” Berat Mitropolia e Shenjtë e Beratit Korrik 2020

Shërbesa e Klerikëve Tanë Atë Kristaq Subashi Kisha e “Shën Spiridhonit” Berat Mitropolia e Shenjtë e Beratit Korrik 2020