/Shërbesa e Klerikëve Tanë – Atë Ilia Mazniku, Kisha e Shën Prokopit, Tiranë

Shërbesa e Klerikëve Tanë – Atë Ilia Mazniku, Kisha e Shën Prokopit, Tiranë