/Shërbesa e Klerikëve tanë – Atë Aleksandër Petani, Kisha “Lindja e Krishtit” Shkodër

Shërbesa e Klerikëve tanë – Atë Aleksandër Petani, Kisha “Lindja e Krishtit” Shkodër