/Shërbesa e Klerikëve tanë – At Kostandin Prifti – Kisha e “Shën Theodhorëve” Vlorë

Shërbesa e Klerikëve tanë – At Kostandin Prifti – Kisha e “Shën Theodhorëve” Vlorë