/Shërbesa e Klerikëve tanë At Jani Ranxha Kisha e “Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiejt” Gjinar, Elbasan – Mitropolia e Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit

Shërbesa e Klerikëve tanë At Jani Ranxha Kisha e “Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiejt” Gjinar, Elbasan – Mitropolia e Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit