/Shërbesa e Klerikëve tanë – At Anastas Vrapi – Kisha e “Ungjillizimit” Kolonjë, Lushnje – Mitropolia e Shenjtë e Beratit

Shërbesa e Klerikëve tanë – At Anastas Vrapi – Kisha e “Ungjillizimit” Kolonjë, Lushnje – Mitropolia e Shenjtë e Beratit